رویداد های تابستان گالری افرند 1397 | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.afrandgallery.com

تیر

گالری افرند


شیرین بابازاده

درخت واق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 15 تیر 1397

گالری افرند


نمایشگاه سالانه امرداد

«طراحی آزاد »

گشایش : 29 تیر 1397

پایان : 26 مرداد 1397

شهریور

گالری افرند

کیوریتور : سمیرا طوسی


شیرین بابازاده ، محمدجعفر پاکروان، علی پسندیده، علی حسینیان، علی رازقندی، شیما سمسار، ماندانا شریفی، نسرین صادقی بجد، ایمان صادقی، جواد عظیمی، ندا عظیمی، جواد قنبرپور، مریم میرزایی کجوری، الهام یوسفی

بازآفرینی

نمایشگاه گروهی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 16 شهریور 1397