اعتماد 2 | پیش نگاه

گالری اعتماد ۲

گالری اعتماد ۲

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : شنبه تا جمعه 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است | www.galleryetemad.com

خرداد

گالری اعتماد ۲


کورش آریش

یک سوژه، n ابژه

نمايشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 4 خرداد 1395

گالری اعتماد ۲


آساره عکاشه

بادی ایمیج

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 18 خرداد 1395

گالری اعتماد ۲


هانیه صدری

گلهای کوچک انتظار

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 1 تیر 1395