اعتماد ۲ | پیش نگاه

گالری اعتماد ۲

گالری اعتماد ۲

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : شنبه تا جمعه 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است | www.galleryetemad.com

مهر

گالری اعتماد ۲


لیلا سالاربهزادی

بقاء حیوانات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 13 مهر 1395

آبان

گالری اعتماد ۲


سپیده سحر

مرثیه ای برای یک باغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 11 آبان 1395

گالری اعتماد ۲


امین باقری

محدوده ي گرافنبرگ

نمایشگاه انفرادی طراحی و چیدمان

گشایش : 14 آبان 1395

پایان : 25 آبان 1395

آذر

گالری اعتماد ۲


بهناز محمدهادی

سمفونی های زنانه

نمایشگاه انفرادی چیدمان مجسمه

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 9 آذر 1395