اعتماد ۱ | پیش نگاه

گالری اعتماد ۱

گالری اعتماد ۱

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است | www.galleryetemad.com

دی

گالری اعتماد ۱


رضا حسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 21 دی 1395