اعتماد ۱ | پیش نگاه

گالری اعتماد ۱

گالری اعتماد ۱

نیاوران |میدان یاسر | خیابان صادقی قمی |خیابان بوکان| پلاک 4 | تلفن : 22724442 | فکس :22724442

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است | www.galleryetemad.com

مهر

گالری اعتماد ۱


علیرضامعماریانی

آرام گاه

نمایشگاه انفرادی عکاسی دیجیتال

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 13 مهر 1395

آبان

گالری اعتماد ۱


کامبیز شریف

سکوت

نمایشگاه انفرادی چیدمان, مجسمه

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 25 آبان 1395

آذر

گالری اعتماد ۱


مصطفی چوب تراش

وز وز زنبوری که از دموکراسی لیز می خورد

نما یشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 آبان 1395

پایان : 16 آذر 1395