رویداد های پاییز گالری اثر 1398 | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 | روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 | جمعه(غیر افتتاحیه) : 16 تا 20 | افتتاحیه ها : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

مهر

گالری اثر


ایمان افسریان

نمایشگاهی درباره‌ی غبار، سایه، شیشه، آب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 شهریور 1398

پایان : 26 مهر 1398

آبان

گالری اثر


بابک روشنی‌نژاد

رُخ‌نبشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آبان 1398

پایان : 1 آذر 1398

آذر

گالری اثر


امین نورانی

پایان روز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398