رویداد های بهار گالری اثر 1398 | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 | جمعه(غیر افتتاحیه) : 16 تا 20 | افتتاحیه ها : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

اردیبهشت

گالری اثر


عبدالحمید پازُکی

از پس خاکستری ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 20 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری اثر


جواد مدرسی

ناسازه 2

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 31 خرداد 1398