اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 8 عصر

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

دی

گالری اثر


رضا لواسانی

غزل واره

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 3 دی 1395

گالری اثر


سمیرا علیخانزاده

فراموش نشدگان

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 10 دی 1395

پایان : 1 بهمن 1395

بهمن

گالری اثر


شاه پری بهزادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 29 بهمن 1395

اسفند

گالری اثر


نمایش گروهی نقاشی هنرمندان جوان

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 20 اسفند 1395