اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 8 عصر

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

دی

گالری اثر


آزاده رزاق دوست

سایه های عدن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1392

پایان : 2 بهمن 1392

بهمن

گالری اثر


سمیرا علیخانزاده

رفتن اما بازماندن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 23 بهمن 1392

اسفند

گالری اثر


رضا عظیمیان

تنظیم دوباره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1392

پایان : 19 اسفند 1392