رویداد های زمستان گالری آ 1398 | پیش نگاه

گالری آ

گالری آ

خیابان کریم خان زند | ابتدای عضدی(آبان جنوبی) | کوچه ارشد | شماره 7 | تلفن : 88919547 | فکس : 88919547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.a-gallery.ir

دی

گالری آ


دلارام معروف

رو به روم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 23 دی 1398

گالری آ


مریم سعیدپور

نیم فاصله

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 7 دی 1398

پایان : 7 بهمن 1398

بهمن

گالری آ


ترانه خسروشاهی

سراب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 21 بهمن 1398

گالری آ


زهرا دهقان

پیش از بیداری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 21 بهمن 1398

گالری آ


هاجر رهگذر

حال ناتمام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 5 اسفند 1398

اسفند

گالری آ

سولماز شبانی


نگین احتسابیان، مهشید آسوده خواه، محبوبه اسفندیاری، ماهنی تذهیبی، نگین حسین زاده، عباس خانقلی، محسن خلیلی، مهشید راقمی، مهدیه راد، سمانه صلواتی، غزل فتح الهی، فرشته فرمند، پدرام کازرونی، سحر کریمیان شیرازی، گلریز گرگانی، حمیده محبی، سارا مومنین، حنانه ملک پور، مهسا هدایتی، محبوبه یزدانی، یگانه یعقوب نژاد

برای هر کودک

نمایشگاه گروهی
تصویرسازی

گشایش : 9 اسفند 1398

پایان : 16 اسفند 1398