گالری آس | پیش نگاه

گالری آس

گالری آس

تهران | خیابان شریعتی | بالاتر از پل رومی | شماره 1831 | تلفن : 22678592

ساعات بازدید : 11 تا 23

اردیبهشت

گالری آس


موان لی

شهدخت ایرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 فروردین 1397

پایان : 5 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری آس


خواهرخواندگی

نمایشگاه عکس، ویدئو، چیدمان

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 6 تیر 1397