رویداد های پاییز گالری آریا 1398 | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه و جمعه ها: 16 تا 20

گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

مهر

گالری آریا


مجید قدکساز، شقایق مسعودی، عاطفه خدابخش، ساجد حق شناس، فرزانه رضایی، نگین فیروزی، رها مژده، آسیه شاداب، گلناز زیبنده خو، رضوان استوار، امیر اصفهانیان، شکیبا موسی زاده، فریدون بابااحمدی، محسن عباسی، حمید قزلو، سید مهران خوش‌نویس، مهدی مائیلی، هادی خراسانی، نرگس مقدم، احسان زالی، سیامک اخترکاویان، عطا نوین، امیرهادی شیرزادی و هدیه خزائی

شریعتی؛ پوشه دوم

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 26 مهر 1398