رویداد های بهار گالری آریا 1398 | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه و جمعه ها: 16 تا 20

گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

فروردین

گالری آریا


شهین تابان فر

موج

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 30 فروردین 1398

اردیبهشت

گالری آریا


تجربه سوم

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 20 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری آریا


نسرین وصالیان، مهناز سید اختیاری، حسین شیری و مرضیه بهرامی

گسترش تن

نمایشگاه گروهی جواهر سازی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 3 تیر 1398