گالری آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است. ariagallery-artclasses.com

اردیبهشت

گالری آریا


بهارک امید فر، اشکان بهجو شهرزاد علیاری، نیکو نوریان

برگزیدگان اولین فراخوان جواهر سازی هنری معاصر

نمایشگاه گروه ی جواهر سازی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 11 اردیبهشت 1397

گالری آریا


مرتضی اسدی

بچه های کوره پز خانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 28 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری آریا


آتوسا فدایی، پروین حسنی محمد جواد محسنی نیک امید آفرین زاد، الهام رحمانی

همگرایی

نمایشگاه گروهی مجسمه
فارغ التحصیلان دانشگاه تهران

گشایش : 18 خرداد 1397

پایان : 28 خرداد 1397