آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

مهر

گالری آریا


Ulrika Eller-Rüter

چشم انداز دوم

نمایشگاه انفرادی نقاشی و پرفورمنس

گشایش : 6 مهر 1395

پایان : 19 مهر 1395

گالری آریا


احمد وثوق احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 9 آبان 1395

آبان

گالری آریا


گارنیک در هاکوپیان

حضور هنرمند غایب

بازخوانی هنرمدرن ایران 4
پروژه مشترک نگارخانه آریا و نگارخانه ماه مهر | نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 19 آذر 1395

آذر

گالری آریا


سعید شهلاپور

مجسمه

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 10 دی 1395