رویداد های بهار گالری آرتیبیشن 1398 | پیش نگاه

گالری آرتیبیشن

گالری آرتیبیشن

خیابان شریعتی | پایین‌تر از حسینیه ارشاد | نرسیده به همت | گل نبی(غرب) | میدان احمدی روشن(کتابی) | خیابان ساسانی پور | خیابان دریا (قندی) | پلاک 6 | تلفن : 22922538

ساعات بازدید : 10 تا 20 | جمعه ها : 16 تا 20

www.arthibition.net

خرداد

گالری آرتیبیشن


کلکسیونر

نمایشگاه گروهی نقاشی، نقاشیخط، مجسمه و عکس

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 2 تیر 1398