گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

تهران، ولیعصر جنوب پارک وی ،کوچه خاکزاد، پلاک 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 21-16

www.atbingallery.com

بهمن ماه

گالری آتبین


مهرداد احمدی شیخانی، اونيش امين‌الهی، علیرضا انوشفر علی باقری، علی بوستان، فرشید پارسی‌کیا صالح تسبیحی، محسن دائی‌نبی، سیروس سلیمی حسن کریم‌زاده، روزبه مشهدی‌زاده ، مهدی میرباقری

فتوگرافیست‌ها

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 10 بهمن 1399

پایان : 20 بهمن 1399

اسفند ماه

گالری آتبین

کیوریتور:فرهاد آذرین


علیرضا آدمبکان, فریدون امیدی, حمید جبلی, ساوالان جماعتی, علیرضا چلیپا, رامین حفیظی, محمد حمزه, مهدی دشتی, امیر سقراطی, اوژن شیر اوژن, مهدی فاسونکی, مسعود کشمیری, مانی کومار , ابراهیم‌گنجیان , احمد مرشدلو, فرهاد مفوز, پارسوا مهتاش, مهدی میرباقری, کاوه نامغ, علی ندایی, کیان وطن, کیومرث هارپا

غلاغ

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1399

پایان : 22 اسفند 1399