گالری آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بور بور، خیابان خاقانی، بن بست روشن منش، پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه ۱۲ تا ۲۰

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

تیرماه

گالری آب انبار


شهرزاد کامل

شکاف

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 18 تیر 1395

پایان : 14 مرداد 1395

شهریورماه

گالری آب انبار


رضا آرامش

ساعت ۱۱:۵۷چهارشنبه 1 آبان ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 19 شهریور1395

پایان : 15 مهر1395