آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.ab-anbar.com

دی

گالری آب انبار


مجید فتحی زاده

خائوس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 30 دی 1395

بهمن

گالری آب انبار


دیوید بچلر

رنگ شناسی

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 13 اسفند 1395