ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.vistaartgallery.com

دی

گالری ویستا


مهدی حسینی

هوای دست های تو خطی ست ...

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 19 دی 1393

بهمن

گالری ویستا


سارا قاضی اسداللهی

چیزی پنهان در تاریکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 6 بهمن 1393

گالری ویستا

گرداننده : دکتر بهنام کامرانی و فرشته عالم شاد


نارنج

نمایشگاه گروهی ویدیوآرت

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 20 بهمن 1393

گالری ویستا


لیلا جوینده

چراغ های رابطه تاریکند

نمایشگاه انفرادی عکاسی و چیدمان

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 5 اسفند 1393

اسفند

گالری ویستا


ولی فتاح زاده و محمد فدایی

حبسیه های مدرن؟! | خوشنویسان مشغول کارند( 2)

نمایشگاه گروهی خوشنویسی

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 15 اسفند 1393