گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

دی

گالری ویستا


مهدی حسینی

«این بدان آورده ام »

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 25 دی 1394

گالری ویستا


الناز حیدر متکی

سکون و سیلان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 9 دی 1394

بهمن

گالری ویستا


نگار نادری پور

اوستیناتو

نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 16 بهمن 1394

گالری ویستا


نوید عطروش

عکس بافته های نوید عطروش

نمایشگاه انفرادی عکس، ویدئو

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 16 بهمن 1394

اسفند

گالری ویستا


قدرت اله عاقلی، رضا قره باغی، حمیدرضا عینی، امین بلاغی اینالو، محمدرضا خلجی، حسین -علی عسگری

اَفراز

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 14 اسفند 1394