ویستا | پیش نگاه

ویستا

ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

تیر

ویستا


مارال اصفهانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 تیر 1394

پایان : 5 مرداد 1394

شهریور

ویستا


محسن کیانی

اهورانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 9 شهریور 1394

ویستا


زهرا ابراهیمی

رقصندگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 23 شهریور 1394

ویستا


اشکان ماهرویی

سفر سیاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 6 مهر 1394