ویستا | پیش نگاه

ویستا

ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

اردیبهشت

ویستا


کریم نصر

کریم نصر هنوز زنده است.

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 28 فروردین 1394

پایان : 11 اردیبهشت 1394

ویستا


ستاره حسینی

همچون حباب

نمایشگاه انفرادی نقاشی چیدمان، عکس

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 28 اردیبهشت 1394

خرداد

ویستا

گر دآورنده: آیدین خانکش یپور


مرجان ترابی، هانیه فرهادی نیک، نازنین قهرمانی، سعید حسین، امیر محمودیان، مهرداد کریمی، ابوالفضل معصومی، امین زین الدینی

روی مدار صفر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 11 خرداد 1394

ویستا


کجا هستیم؟

ور کشاپ نقاشی و ویدیو آرت و فیلم تجربی

گشایش : 15 خرداد 1394

پایان : 24 خرداد 1394

ویستا


آذین رستمی

آنِ من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 خرداد 1394

پایان : 8 تیر 1394