ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.vistaartgallery.com

اردیبهشت

گالری ویستا

نمایشگاه گردان: امیر یگانه


هنرمندان : ابوسعید اسدی، ابوحمید اسدی، پونه اوشیدری، حامد جعفری، مرتضی خسروی، مهرداد خطایی، یحی رویدل، نرگس سلیمان زاده، اوژن شیراوژن، حامد صدرارحامی، سیامک عزمی، عسل فلاح، مالک محمدزاده، نزار موسی نیا، دانا نهداران، عادل یونسی

از پیکره

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 13 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری ویستا


فرشته ستایش

هدیه ای برای مادرم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 10 خرداد 1395

گالری ویستا


هدی امین

برهوت

نمایشگاه انفرادی عکس – ویدئو

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 31 خرداد 1395