ویستا پلاس | پیش نگاه

ویستا پلاس

ویستا پلاس

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

اردیبهشت

ویستا پلاس


شمیم یوسفی

پنت هاوس، خوش نقشه ، متریال برند،به قیمت رسیده....

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 11 اردیبهشت 1394

خرداد

ویستا پلاس


سپیده صولتی

لکه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 11 خرداد 1394