گالری ویستا پلاس | پیش نگاه

گالری ویستا پلاس

گالری ویستا پلاس

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

بهمن

گالری ویستا پلاس


بهروز شریفی

گران سایگان

نمایشگاه انفرادی تصویرسازی

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 30 بهمن 1394

اسفند

گالری ویستا پلاس


مهدی وکیلی

داردوست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 14 اسفند 1394