ویستا پلاس | پیش نگاه

ویستا پلاس

ویستا پلاس

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

تیر

ویستا پلاس


مهدیس توکل

دقایق ناتمام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 تیر 1394

پایان : 8 تیر 1394