والی | پیش نگاه

والی

والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

مهر

والی


احمد محمدپور

رویای قلم

نمایشگاه نقاشی خط

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 28 مهر 1394

آبان

والی


پروین اصانلو

انسانم آرزوست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 26 آبان 1394

آذر

والی


احمد آریامنش

عشق شادی است

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 27 آذر 1394