والی | پیش نگاه

والی

والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

شهریور

والی


پوریا نهایی

رویای خاکستری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 24 شهریور 1394

والی


حمید جعفری شکیب

خیمه شب بازی

ترکیب مواد ( شن و خمیر کاغذ)

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 7 مهر 1394