والی | پیش نگاه

والی

والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

اردیبهشت

والی


مژگان حبیبی

نجوای بی بختی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 فروردین 1394

پایان : 7 اردیبهشت 1394

والی


میثم ناصرنژاد

مسند

نمایشگاه انفرادی چیدمان سرامیک

گشایش : 10 اردیبهشت 1394

پایان : 15 اردیبهشت 1394

والی


روشنا رستمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 29 اردیبهشت 1394

خرداد

والی


طرلان لطفی زاده

پرتره خانوادگی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 12 خرداد 1394