هور | پیش نگاه

هور

هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

آذر

هور


فرشید ملکی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 17 آذر 1394

هور


جواد آذرمهر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 آذر 1394

پایان : 1 دی 1394