هور | پیش نگاه

هور

هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

اردیبهشت

هور


نمایشگاه نقاشی های حسینعلی ذابحی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 12 خرداد 1394

خرداد

هور


آرزو جباری

نگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 8 تیر 1394