گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

دی

گالری هفت ثمر


علی مشهدی الاصل

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 9 دی 1394

گالری هفت ثمر


نیره پازوکی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 16 دی 1394

گالری هفت ثمر


علی خسروی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 23 دی 1394

گالری هفت ثمر


علی گلباز

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 30 دی 1394

بهمن

گالری هفت ثمر


زهرا رسول زاده نمین

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی تاپیستری و مجسمه

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 7 بهمن 1394

گالری هفت ثمر


مریم خزاعی، آیتای خرمی نژاد، فریده شاهسوارانی، شهرزاد غروی، المیرا میرمیران، آزاده یاوری، فلی لا ثمری

ویژه بانوان

نمایشگاه گروهی نقاشی تاپیستری، مجسمه و ویدئو آرت

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 21 بهمن 1394

گالری هفت ثمر


مهدی جودی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 23 بهمن 1394

پایان : 28 بهمن 1394

گالری هفت ثمر


پریا سلمان زاده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی چیدمان سفالی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 5 اسفند 1394

اسفند

گالری هفت ثمر


افسانه ناظری

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 12 اسفند 1394

گالری هفت ثمر


رخساره هاشمی حائری

نمايشگاه انفرادی زیور آلات

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 19 اسفند 1394

گالری هفت ثمر


سارا مهر علی زاده، فرهاد ثمری

هدایای معمارانه

نمايشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 21 اسفند 1394

پایان : 22 اسفند 1394