هفت ثمر | پیش نگاه

هفت ثمر

هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

مهر

هفت ثمر

گرداننده : المیرا میرمیران و مرکز فرهنگی و هنری چارسو


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

با همراهی هنرمندان (مهمان)شهرستان کرج

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 8 مهر 1394

هفت ثمر


آران ابراهیمی، نازنین مولایی، غزاله ناصری

نمایشگاه گروهی زیورآلات

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 15 مهر 1394

هفت ثمر


آرش اکبری سنه

اینجا

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 22 مهر 1394

هفت ثمر


شاهرخ خواجه نوری

آسمان-ابر-شاخه هاو تنهایی

نمایشگاه انفرادی عکاسی و نقاشی

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 6 آبان 1394

آبان

هفت ثمر


آمنه همت آبادی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 13 آبان 1394

هفت ثمر


ونوس ارسطونژاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

هفت ثمر


اکرم رحیم تبریزی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 27 آبان 1394

هفت ثمر


ملک رسولی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

آذر

هفت ثمر


محمد حسین ماهر، شیده کاظمی، الهه نشاط، فاطمه مطبوع ریاحی، علی عسگری، امیر مفتون، اشکان رحیمی خوش آواز، صابر یحیی پور، آرش نصیری

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 11 آذر 1394

هفت ثمر


طلیعه کامران، امیر رضا یاراحمدی، کیوان آزاد، حسینعلی مجنی، کیوان صابر ، حسینعلی ذابحی، یوسف شریف کاظمی، شکوفه رخام، سعید روانبخش، مهدیه ملکی، لیلا پاکزاد، مسعود عباسی، مسعود طبیب زاده

با خاطرات دوست واستاد

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 25 آذر 1394

هفت ثمر


شیرین فهامی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394