هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

اردیبهشت

گالری هفت ثمر


خلیل کوییکی

نمايشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 22 اردیبهشت 1395

گالری هفت ثمر


فرهاد عزیزی

نگاره های مسین

نمايشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 29 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری هفت ثمر


هادی بانوج

نمايشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 5 خرداد 1395

گالری هفت ثمر


دوستداران هفت ثمر

نقاشی ، عکاسی ، چاپ دستی ، تاپیسری و مجسمه

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 19 خرداد 1395

گالری هفت ثمر


غزال زارع ، ژینوس شهیدی ، نیوشا نیوژپور، صدیقه شاهوردی شهرکی

نمايشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 26 خرداد 1395

گالری هفت ثمر


کامبیز خدابنده شهرکی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 خرداد 1395

پایان : 2 تیر 1395