هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

دی

گالری هفت ثمر


عبدالحسین بنافیان

از نقش تا همیشه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 10 دی 1393

گالری هفت ثمر


سعید درخشان زنگنه

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 17 دی 1393

گالری هفت ثمر


مریم خونساری

هندسه آشوب «خود » هایم

نمایشگاه انفرادی هنر دیجیتال

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 24 دی 1393

گالری هفت ثمر


مریم خزاعی

حراج انفرادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 1 بهمن 1393

بهمن

گالری هفت ثمر


بی نام - پاکت آ چهار

نمایشگاه گروهی طراحی
به کوشش امیرعلی قاسمی
از سری پروژه های پارکینگ
* نمایشگاه پاسخی به فراخوانی باز و سریع است که برگزارکننده برای کلیه هنرمندان علاقه مند می فرستد و کارها (هر اثری که در پاکت آ چهار جا بگیرد؛ حجم، طراحی، عکس، دفتر طراحی، فلیپ بوک، کارت پستال، ویدیو، صدا و ...) در پاکت های در بسته و بدون نام یا امضا تحویل می شوند و در گالری باز می شوند و بدون لیبل و نام هنرمند به نمایش در می آیند. نیازی به قاب کردن کارها نیست.

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری هفت ثمر


سهیلا رهایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 29 بهمن 1393

گالری هفت ثمر


آیتای خرمی نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 22 بهمن 1393

اسفند

گالری هفت ثمر


محسن حسین مردی، عاطفه حسینی، شهلا صفارزادگان، میترا مبین زاده، جیران مهدوی، صباه میاحی منش

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 6 اسفند 1393

گالری هفت ثمر


شهره امیراحمدی، شیرین رستگار مقدم، امیر مفتون

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 13 اسفند 1393