هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

مهر

گالری هفت ثمر


ساقی پرخیده، صدف حسامیان، بهار حمزه پور، فواد فراهانی، آدنا میرزاخانیان، المیرامیرمیران، بهناز نعمتی، نازگل نیری

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 28 مهر 1393

گالری هفت ثمر


آرش ا کبری سنه

اتازونی:جایی در دور دست

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 16 مهر 1393

گالری هفت ثمر


علی گلباز

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 23 مهر 1393

گالری هفت ثمر


مهرزاد سطوت

به رنگ شرق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 30 مهر 1393

آبان

گالری هفت ثمر


غزاله اخوان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 14 آبان 1393

گالری هفت ثمر


مینا کتیرایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 21 آبان 1393

گالری هفت ثمر


ژیلا هدایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 28 آبان 1393

گالری هفت ثمر


فرزاد امامی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 5 آذر 1393

آذر

گالری هفت ثمر


شاهرخ خواجه نوری

شعله ور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری هفت ثمر


نمایشگاه گروهی زیورآلات

بدون عنوان

زیورآلات نقره (آرت کلی)

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 19 آذر 1393

گالری هفت ثمر


به یاد ایرج زند

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 21 آذر 1393

پایان : 3 دی 1393