گالری نات | پیش نگاه

گالری نات

گالری نات

خیابان قائم مقام فراهانی | پایینتر از خیابان استاد مطهری | کوچه شبنم | پلاک 3 | ساختمان موسسه پرسش | تلفن : 88822010

ساعات بازدید : 3 تا 7

بهمن

گالری نات

گرداننده :شاهین محمدی زرغان


احسان برآبادی، ستاره بهبهانی، نگار فدایی، صنم قربانزاده، امید معصومی

هرگز زنی را به این نام نمی شناختم

نمایشگاه گروهی نقاشی و چیدمان

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 11 بهمن 1394

گالری نات


علیرضا آسانلو

زندگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 9 اسفند 1394

گالری نات

گرداننده : مرجان اندرودی، هیرش خیر


فاطمه آهنکار، هما ارکانی، بابک اسماعیلی، پونه اوشیدری، میثم برزا، ابراهیم برفرازی، نسیم تقی پور، ناصرتیمورپور، محسن جلیلی، هما حسینیان، هیلدا خیرآبادی، سمیه دادرس، مریم زمردیان، سارا سامری، سهند سرحدی، سالومه سوزنچی، سپهر سهامی فرد، سحرسیدنژاد، سیما شاهمرادی، الهام شیروی، جعفر صادقی، زهرا طباطبایی، آیدا عباسی، نرگس فداکار، سارا قاضی اسداللهی، سمیرا قمری منظر، کاوه کاووسی، مهرداد کریمی، پگاه لاری، نیلوفر لهراسبی، مرجان مدنی رزاقی، مهشید مدنی، احمد مرادی، احیا مرادی، ندا مرادی، فربد مرشد زاده، محمد مستان دهی، جلال الدین مشمولی، مهدی میر باقری، وحید میربیگی، سولماز نباتی، وانا نبی پور، هانی نجم

موزه ی اشیا مسروقه

نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 26 بهمن 1394