مهروا | پیش نگاه

مهروا

مهروا

کریم خان زند |خیابان شهید عضدی |(آبان جنوبی) شماره 38 | تلفن : 88939046 | 88939047

ساعات بازدید : 5 تا 9

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.mehrvaartgallery.com

شهریور

مهروا


مهشید رزم آرا

دکادک

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 9 شهریور 1394

مهروا

گرداننده :زرتشت رحیمی


سپهر مصری

داستان عامه پسند

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 23 شهریور 1394