مهروا | پیش نگاه

مهروا

مهروا

کریم خان زند |خیابان شهید عضدی |(آبان جنوبی) شماره 38 | تلفن : 88939046 | 88939047

ساعات بازدید : 5 تا 9

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.mehrvaartgallery.com

اردیبهشت

مهروا

گردآورنده: میترا اسدی


عامل نارنجی ...

نمایشگاه گروهی ترکیب مواد

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 14 اردیبهشت 1394

مهروا


مصطفا ا کبری

... و خدا دید

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 28 اردیبهشت 1394

خرداد

مهروا

گردآورنده: پدرام رمضانی


کیانا برومند، ایلیا تهمتنی، سمیرا حاتمی زاده، بهار حمزه پور، هادی حیدری، محسن رضا پور، مهرداد عمرانی، نیلوفر لهراسبی، ندا مرادی، میلاد هوشمندزاده، محسن یزد یپور و اجرای رادیو بوم

فرشِ خاکستر

نمایشگاه گروهی ترکیب مواد

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 11 خرداد 1394

مهروا


وحید احمدی طباطبایی

نفتِ سیاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 1 تیر 1394