محسن | پیش نگاه

محسن

محسن

بزرگراه مدرس شمال | خیابان ظفر |کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

اردیبهشت

محسن


ترانه خدایی

1394

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 16 اردیبهشت 1394

محسن


محسن شاهمردی

1394

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 30 اردیبهشت 1394

خرداد

محسن


صمد قربان زاده

1394

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 6 خرداد 1394

محسن


شیرین فتحی

1394

نمایش آثار

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 20 خرداد 1394

محسن


فرشید لاریمیان

1394

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 3 تیر 1394