ماه مهر | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

بلوار آفریقا | کوچه نیلوفر | شماره 7 | تلفن : 22058630 - 22013178 - 22013179 -22059131

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.mahe-mehr.com

آبان

گالری ماه مهر


سها سقازاده، هادی احمدی، میلاد پرورز، شقایق کامیار، زهرا عاصیان، معصومه مزرعه لی، عطیه مکملان، مریم رضوی، شیوا عراقیانفر، فرزانه افشاری، مهسا مرسی، سجاد گل محمدی، رها خادمی، محبوبه درستان، حکمت رحمانی، زهرا دنیادیده، فلور فامیل دشتی، وحید رزاق زاده، المیرا یوسفی، مهری ندریان، لهراسب بیات، رویا راحمی، مینا تفضلی، سحر حاجعلی، سمیرا محمودی، پریسا گاراژیان، مرضیه آشیان

کنش، بیان، خلاقیت

نمایشگاه گروهی نقاشی - حجم

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 12 آبان 1393

گالری ماه مهر


ن. کسرائیان

پانوراماها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 26 آبان 1393

آذر

گالری ماه مهر


منوچهر صفرزاده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 17 آذر 1393

گالری ماه مهر


عليرضا ملک، سياوش جرايدى ، فريش البرزكوه، آزاده دشتى ، ليلى طاهرى، فريده امينيان طوسى ، فرداد علوى، آتنا اخوان ، شاهين قاسمى، مسيح احمدى ، زينب صادقى، ميناطلايى ، امير موسوى زاده، سارا رزمى ، مهروز بلادى، نگار نادر ىپور ، كورش آمرى

ماشين هاى عبث

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 21 آذر 1393

پایان : 1 دی 1393