ماه مهر | پیش نگاه

ماه مهر

ماه مهر

بلوار آفریقا | کوچه نیلوفر | شماره 7 | تلفن : 22058630 - 22013178 - 22013179 -22059131

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.mahe-mehr.com

شهریور

ماه مهر


پگاه ارکانی، فرشته اصلاحی، احماد چهرقانی، آیسا رشید، عاطفه سمایی، بهنام صادقی، الهام صدری، هستی ظهیری، فرناز عارفی، امان عسکری زاد، لیدا ملیحی، مهسا مرسی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 31 مرداد 1393

پایان : 10 شهریور 1393

ماه مهر


ثمریاس آقاپور، بهارک پهلوان، ارمغان چیذری، شکوه رکنی، آفرین صفوی زاده، شادی گودرزی، بهاره مجیدی، رویا نجات بخشنده، گلفام خیامگلفام خیام، مهتاب شمیسا، رومینا جزایری، مونا مقصودلو، آیدا تقوی، عسل خاتون تقوی، ارکیده امینایی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی طراحی پارچه

گشایش : 14 شهریور 1393

پایان : 24 شهریور 1393

ماه مهر


شهریار اختری، مهرنوش اسکندری، میترا خارستانی، نیکناز خالدزاده، مهناز سیداختیاری، مجیدرضا عیوضی، امیر محمودیان، مهسا مرسی، کتایون مسعودی، زهرا نجف زاده، سامیار همتی نژاد، آرمیتا یورتچی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 7 مهر 1393