رویداد های بهار گالری اُ 1398 | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان سنایی | خیابان شاهین(خدری) | پلاک 18 | طبقه ی اول | تلفن : 88324828

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه : 12 تا 20 | جمعه ها 16 تا 21

گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. | www.ogallery.net

فروردین

گالری اُ


داریوش حسینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 4 اردیبهشت 1398

اردیبهشت

گالری اُ


آرش فشارکی

استراحت سخت

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 18 اردیبهشت 1398

گالری اُ


سمیرا کربلایی

بیم و امید

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 اردیبهشت 1398

پایان : 1 خرداد 1398

خرداد

گالری اُ


مونا آقابابایی

مطالعه در سطح

نمایشگاه انفرادی چیدمان
با همکاری گالری امروز اصفهان
ساعات بازيد در ماه مبارک رمضان:
یکشنبه تا پنجشنبه: ۱8 تا 22 | جمعه: 16 تا 21
گالری روزهای شنبه تعطیل است.

گشایش : 3 خرداد 1398

پایان : 20 خرداد 1398

گالری اُ


مریم امینی، یوشا بشیر و هدی کاشی ها

3 جایگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 4 تیر 1398