طراحان آزاد | پیش نگاه

طراحان آزاد

طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

اردیبهشت

طراحان آزاد


کیارنگ علایی

پرده دوم اتفاق

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 22 فروردین 1393

پایان : 27 فروردین 1393

طراحان آزاد


مهرداد عمرانی

روایت نگاری

دفتر اول " رمان – سه لتی "
نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 3 اردیبهشت 1393

طراحان آزاد


پرستو فروهر

نقشهای تکراری خانم پ

نمایشگاه طراحی دیجیتال

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 10 اردیبهشت 1393

طراحان آزاد


ثمیلا امیر ابراهیمی

برای درخت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 23 اردیبهشت 1393

طراحان آزاد


امین نورانی

یادمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 6 خرداد 1393

خرداد

طراحان آزاد


غزال رادپی

نشت حافظه

نمایشگاه انفرادی ویدئو، طراحی، نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 11 خرداد 1393

طراحان آزاد


پویا پارسامقام

پاییدن

نمایشگاه انفرادی چیدمان عکس و ویدیو

گشایش : 16 خرداد 1393

پایان : 21 خرداد 1393

طراحان آزاد


داریوش حسینی

منطقه آزاد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 28 خرداد 1393

طراحان آزاد


تارا نجد احمدی

سه دقیقه بیسر

نمایشگاه انفرادی ویدیو

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 4 تیر 1393