طراحان آزاد | پیش نگاه

طراحان آزاد

طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

مهر

طراحان آزاد


لیلا میرزاخانی

" تكرار آواز آبى"

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 14 مهر 1394

طراحان آزاد


رضا بانگیر، لیلی درخشانی، بهزاد شیشه گران، حامد صحیحی، رعنا فرنود، پرستو فروهر، کتایون کرمی، معصومه مظفری و...

شب تاب

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکس، مجسمه

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 22 مهر 1394

طراحان آزاد


لیلی رشیدی

ناپایا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 5 آبان 1394

آبان

طراحان آزاد


رنه مگریت کشور بلژیک

دنياي پوچ رنه مگريت

آثار ليتوگرافي با همكاري بنياد مگريت بلژیک
نمایشگاه انفرادی لیتوگرافی

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 26 آبان 1394

طراحان آزاد


غزال رادپی

تقاطع

نمایشگاه انفرادی ویدئو و نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

آذر

طراحان آزاد


جواد مدرسی

جنگل سیاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 17 آذر 1394

طراحان آزاد


افشین چیذری

طراحی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 20 آذر 1394

پایان : 25 آذر 1394

طراحان آزاد


سلمان خوشرو

سبک سوم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 8 دی 1394