طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است| www.azadartgallery.com

اردیبهشت

گالری طراحان آزاد


لولیتا برات پور

درنگ رنگ

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 8 اردیبهشت 1395

گالری طراحان آزاد


حامد صحیحی

فوبوفوبیا

نمايشگاه انفرادی طراحی و ویدئو

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 21 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری طراحان آزاد


مریم ترابی ، مهسا سالک نژاد ، هانیه گلابی

چیزهایی درباره این شهر

نمايشگاه گروهی عکس

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 5 خرداد 1395

گالری طراحان آزاد

گرداننده : ساغر دئیری


فاطمه کاوه ، فروزان شیرقانی ، سهیلا شولی ، مهدیه عزیزی راد ، زهرا نیکخواه ، عاطفه خاص ، پریا صحیحی ، سمانه مطلبی ، متین عابدی ، مریم اشکانیان ، هدی زرباف ، مهتا معینی ، ساغر دئیری ، رزیتا شرف جهان ، پرسنو فروهر

سو + زن

نمايشگاه گروهی نقاشی ( میکس مدیا ) ، مجسمه ، چیدمان

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 18 خرداد 1395

گالری طراحان آزاد

گرداننده : زرتشت رحیمی


آقای رئیس جمهور - 1395

نمايشگاه گروهی چند رسانه ای

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 1 تیر 1395