طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

دی

گالری طراحان آزاد


معصومه مظفری

در حضور دیگران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 16 دی 1393

گالری طراحان آزاد


محمد خلیلی

هیچ کجا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 30 دی 1393

بهمن

گالری طراحان آزاد


نشر مانوش رونمایی کتاب | عکس های یحیی دهقانپور

آن روز «او را » در باغچه کاشتند ...

بهمن 1345 روز خاکسپاری فروغ فرخزاد

گشایش : 2 بهمن 1393

پایان : 2 بهمن 1393

گالری طراحان آزاد


رئوف دشتی

بحران های ساده

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 8 بهمن 1393

گالری طراحان آزاد


زرتشت رحیمی

چند روایت از کتاب مقدس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری طراحان آزاد


مهسا کریمی

فروش تکی و عمده عکس های خانوادگی شما

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 22 بهمن 1393

گالری طراحان آزاد


پلاکات ها

چاپ سیلک اسکرین منتخبی از پوسترهای دهه ی ۴۰ و 50 به انتخاب فواد شریفی

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 5 اسفند 1393

اسفند

گالری طراحان آزاد


سارا روحی صفت

یک شب معمولی

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 13 اسفند 1393

گالری طراحان آزاد


مریم آیین، فریدون آو، آیدین آغداشلو، الهام اسدی، رضا بانگیز، مژگان بختیاری، صادق تیر افکن، فرید جعفری، شهلا حسینی، خسرو حسن زاده، خسرو خسروی، محمد خلیلی، لیلی درخشانی، محسن راستانی، کوروش شیشه گران، عباس شهسوار، حامد صحیحی، محم دمهدی طباطبایی، فریدون غفاری، پرستو فروهر، شادی قدیریان، کتایون کرمی، شهرام کریمی، منوچهر معتبر، معصومه مظفری، فرشید ملکی، غزال رادپی، کاوه کاتب، ملکه نائینی

بس که آهسته غرق می شود...

نمایشگاه گروهی نقاشی عکس و ویدیو

گشایش : 15 اسفند 1393

پایان : 24 اسفند 1393