طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

مهر

گالری طراحان آزاد


نوید عظیمی سجادی

ODDO

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 15 مهر 1393

گالری طراحان آزاد


ساغر دئیری

«در غروب آفتاب سرزمین پدرى ام را با تو تقسیم میكنم ! »

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 23 مهر 1393

گالری طراحان آزاد


فرید جعفری

شاخ بازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 30 مهر 1393

آبان

گالری طراحان آزاد

گرداننده :علی بختیاری و آریا کسایی


فریدونِ آوِ طراح

نمایش آثار و رونمایی کتاب
طراحی گرافیک، طراحی لباس و صحنه تئاتر، معماری داخلی و طراحی اسباب منزل
پروژه ی ABBookness
پروژه ی استودیو کارگاه

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 11 آبان 1393

گالری طراحان آزاد


محسن وزیری مقدم

دیروز ، امروز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 21 آبان 1393

گالری طراحان آزاد


سلمان خوشرو

پروتاگونیست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 4 آذر 1393

آذر

گالری طراحان آزاد


غزال را دپی

فیلم جاده ای 7

گشایش : 6 آذر 1393

پایان : 6 آذر 1393

گالری طراحان آزاد


جواد مدرسی

خورنق دو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 18 آذر 1393

گالری طراحان آزاد


مروری بر آثار ابراهیم فرجی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1393

پایان : 20 آذر 1393

گالری طراحان آزاد


مریم آیین، عباس شهسوار

سوء تفاهم در اتاق آبی

نمایشگاه دو نفره نقاشی

گشایش : 21 آذر 1393

پایان : 3 دی 1393