شیلا | پیش نگاه

شیلا

شیلا

خیابان ولیعصر | بالاتر از خیابان طالقانی | کوچه گیلان | شماره 2 | تلفن : 88944148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.sheilaartgallery.com

خرداد

شیلا


شیلان ابراهیمی، فرح ابوالقاسم، فاطمه امدادیان، فریده شاهسوارانی، رزیتا شرف جهان، زهرا شفیع، ترانه صادقیان، طاهره صمدی، سمیرا علیخانزاده، پریسا فریدونی، نیلوفر قادری نژاد، ندا معین افشار، معصومه مظفری، سیما نجفی

در نگاه دیگری

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 25 اردیبهشت 1393

پایان : 6 خرداد 1393